Indhold

Afsnittet handler om, hvilke varer der er omfattet af afgiftspligten efter SVOVLAL, samt om dokumentationskravet vedrørende den maksimale effekt på indfyrede brændsler. 

Afsnittet indeholder: 

  • E.A.7.11.4.1 Varer omfattet af reglerne
  • E.A.7.11.4.2 Dokumentation af den maksimalt indfyrede effekt for biobrændsler på gasmotorer og kedler.