Hent beregningsarter, præferencekoder og dokumentkoder i Excel format

Hent beregningsarter, præferencekoder og dokumentkoder i CSV format

 

Ajourført 05.01.2023

     
  Ber art
(47)
Præf kode
(36)
  Præf dok tekst
  106 400 0005 A.TR.
  106 400 0010 Dokumentation for status som unionsvarer i samhandlen med Andorra og San Marino
  122 120 0009 Ingen præferencedokumentation
  122 120 C008 Dokument, der er udstedt af den kompetente myndighed eller det kompetente organ i oprindelsestredielandet (artikel 5, stk. 3 i forordning (EU) nr. 1354/2011
  122 123 0009 Ingen præferencedokumentation
  122 125 0009 Ingen præferencedokumentation
  122 125 U004

Oprindelsescertifikat til brug ved import til Den Europæiske Union af produkter, der er omfattet af særlige ikkepræferentielle importordninger, der blev indført ved artikel 57 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447

  122 125 U074

Oprindelsescertifikat for import af landbrugsprodukter til den Europæiske Union, der anvendes inden for rammerne af toldkontingenter i henhold til artikel 13 i forordning 2020/1988

  122 125 U077

Eventuelt alternativt bevismateriale, der er nødvendigt for at bevise produkternes oprindelse, hvis de erhvervsdrivende ikke er i stand til at fremlægge oprindelsescertifikatet

  122 128 0009 Ingen præferencedokumentation
         
  123 123 0009 Ingen præferencedokumentation
         
  140 300 U101 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør i Singapore
         
  141 310 0001 EUR. 1
  141 310 0002 EUR. 2
  141 310 0003 Fakturaerklæring EUR 1
  141 310 U075 Varecertifikat EUR.1 (på betingelse af, at der i rubrik 7 indsættes "Overgangsregler") i forbindelse med pan-Euro-Middelhavsovergangsreglerne for oprindelse
  141 310 U076 Oprindelseserklæring (på betingelse af, at der i erklæringen er anført "oprindelse i henhold til overgangsbestemmelserne") i forbindelse med pan-Euro-Middelhavsovergangsreglerne for oprindelse
  141 310 U101 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør i Singapore
  141 315 0001 EUR. 1
  141 315 0002 EUR. 2
  141 315 0003 Fakturaerklæring EUR 1
  141  315  U101  Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør i Singapore 
  141 318 U101 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør i Singapore
         
  142 200 0004 GSP form A
  142 200 0008 Fakturaerklæring GSP
  142 200 U164 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 6000 €
  142 200 U165 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus overstiger 6000 €
  142 200 U166 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en ikkeregistreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 6000 €
  142 200 U167 Erstatningsudtalelse om oprindelse udfærdiget af en ikkeregistreret afsender i EU inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af produkterne med oprindelsesstatus i den oprindelige sending overstiger  6 000 EUR inden deling
  142 240 0004 GSP form A
  142 240 0008 Fakturaerklæring GSP
  142 240 U164 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 6000 €
  142 240 U165 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus overstiger 6000 €
  142 240 U166 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en ikkeregistreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 6000 €
  142 240 U167 Erstatningsudtalelse om oprindelse udfærdiget af en ikkeregistreret afsender i EU inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af produkterne med oprindelsesstatus i den oprindelige sending overstiger 6 000 EUR inden deling
  142 300 0001 EUR. 1
  142 300 0002 EUR. 2
  142 300 0003 Fakturaerklæring EUR 1
  142 300 A022 Ægthedscertifikat "Basmati rice"
  142 300 N862 Oprindelseserklæring
  142 300 N864 Fakturaerklæring eller oprindelseserklæring udfærdiget af en godkendt eksportør på en faktura eller ethvert andet handelsdokument
                      142 300 N954 Varecertifikat EUR 1 (Vietnam)
  142 300 U101 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør i Singapore
  142 300 U045 Varecertifikat EUR-MED
  142 300 U063 Oprindelsesbeviset indeholdende følgende erklæring på engelsk: "Derogation-Annex II(a) of Protocol 3 - name of the Development Zone or indudstrial area and authorisation number granted by the competent authorities of Jordan"
  142 300 U075 Varecertifikat EUR.1 (på betingelse af, at der i rubrik 7 indsættes "Overgangsregler") i forbindelse med pan-Euro-Middelhavsovergangsreglerne for oprindelse
  142 300 U076 Oprindelseserklæring (på betingelse af, at der i erklæringen er anført "oprindelse i henhold til overgangsbestemmelserne") i forbindelse med pan-Euro-Middelhavsovergangsreglerne for oprindelse
  142 300 U088

Oprindelseserklæring med angivelse af EU-oprindelse i henhold til oprindelsesreglerne for den samlede økonomiske og handelsmæssige aftale mellem Canada og Den Europæiske Union (CETA)

  142 300 U090 EUR. 1 certifikat som bevis for oprindelse i EU, jvf overenskomsten med Schweiz
  142 300 U091 Fakturaerklæring som bevis for oprindelse i EU, jvf overenskomsten med Schweiz
  142 300 U110

Oprindelseserklæring med hjemmel i artikel 3.16, stk. 2, litra a), og 3.17, stk. 5, litra a), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.

  142 300 U111 Erklæring om oprindelse for flere forsendelser af identiske produkter med hjemmel i artikel 3.16, stk. 2, litra a), og artikel 3.17, stk. 5, litra b), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.
  142 300 U112

Importørens viden, som har retsgrundlag. Artikel 3.16, stk. 2, litra b), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.

  142 300 U113 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af OLT-associeringsafgørelsen (Rådets afgørelse om de oversøiske landes og territoriers associering), såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter ikke overstiger 10 000 EUR
  142 300 U114

Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af OLT-associeringsafgørelsen, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus overstiger 10 000 EUR

  142 300 U115

Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en ikke-registreret eksportør inden for rammerne af OLT-associeringsafgørelsen, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 10 000 EUR

  142 300 U116

Udtalelse om oprindelse (artikel ORIG.19), i TCA mellem EU og UK.

  142 300 U117

Importørens kendskab (artikel ORIG.21), i TCA mellem EU og UK.

  142 300 U118

Udtalelse om oprindelse for flere forsendelser af identiske produkter (artikel ORIG.19), i TCA mellem EU og UK.

  142 300 U162

Fakturaerklæring eller oprindelseserklæring påført en faktura af en eksportør eller hvilket som helst andet handelsdokument uden for både GSP og EUR-MED, såfremt den samlede værdi af produkterne med oprindelsesstatus ikke overstiger 6 000 EUR (Vietnam)

  142 300 Y085 Varer importeret inden for rammerne af "autonome handelsforanstaltninger"
  142 300 Y086 Anmodning om præferencebehandling for Albanien
  142 300 Y087 Anmodning om præferencebehandling for Bosnien-Hercegovina
  142 300 Y088 Anmodning om præferencebehandling for Montenegro
  142 300 Y089 Anmodning om præferencebehandling for den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
  142 300 Y090 Anmodning om præferencebehandling for Kosovos toldområde
  142 300 Y091 Anmodning om præferencebehandling for Serbien
  142 318 0001 EUR. 1
  142 318 0002 EUR. 2
  142 318 0003 Fakturaerklæring EUR. 1
  142 318 U101 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør i Singapore
  142 318 U110 Oprindelseserklæring med hjemmel i artikel 3.16, stk. 2, litra a), og 3.17, stk. 5, litra a), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.
  142 318 U111

Erklæring om oprindelse for flere forsendelser af identiske produkter med hjemmel i artikel 3.16, stk. 2, litra a), og artikel 3.17, stk. 5, litra b), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.

  142 318 U112

Importørens viden, som har retsgrundlag. Artikel 3.16, stk. 2, litra b), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.

  142 340 0001 EUR. 1
  142 340 0002 EUR. 2
  142 340 0003 Fakturaerklæring EUR. 1
  142 340 N862 Oprindelseserklæring
  142 340 N954 Varecertifikat EUR 1 (Vietnam)
  142 340 N864 Fakturaerklæring eller oprindelseserklæring udfærdiget af en godkendt eksportør på en faktura eller ethvert andet handelsdokument
  142 340 U075 Varecertifikat EUR.1 (på betingelse af, at der i rubrik 7 indsættes "Overgangsregler") i forbindelse med pan-Euro-Middelhavsovergangsreglerne for oprindelse
  142 340 U076 Oprindelseserklæring (på betingelse af, at der i erklæringen er anført "oprindelse i henhold til overgangsbestemmelserne") i forbindelse med pan-Euro-Middelhavsovergangsreglerne for oprindelse
  142 340 U101 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør i Singapore
  142 340 U110

Oprindelseserklæring med hjemmel i artikel 3.16, stk. 2, litra a), og 3.17, stk. 5, litra a), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.

  142 340 U111 Erklæring om oprindelse for flere forsendelser af identiske produkter med hjemmel i artikel 3.16, stk. 2, litra a), og artikel 3.17, stk. 5, litra b), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.
  142 340 U112

Importørens viden, som har retsgrundlag. Artikel 3.16, stk. 2, litra b), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.

  142 340 U113

Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af OLT-associeringsafgørelsen (Rådets afgørelse om de oversøiske landes og territoriers associering), såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 10 000 EUR

  142 340 U114

Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af OLT-associeringsafgørelsen, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus overstiger 10 000 EUR

  142 340 U115

Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en ikke-registreret eksportør inden for rammerne af OLT-associeringsafgørelsen, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 10 000 EUR

  142 340 U162

Fakturaerklæring eller oprindelseserklæring påført en faktura af en eksportør eller hvilket som helst andet handelsdokument uden for både GSP og EUR-MED, såfremt den samlede værdi af produkterne med oprindelsesstatus ikke overstiger 6 000 EUR (Vietnam)

  142 350 U101

Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør i Singapore

  142 350 U110

Oprindelseserklæring med hjemmel i artikel 3.16, stk. 2, litra a), og 3.17, stk. 5, litra a), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.

  142 350 U111

Erklæring om oprindelse for flere forsendelser af identiske produkter med hjemmel i artikel 3.16, stk. 2, litra a), og artikel 3.17, stk. 5, litra b), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.

  142 350 U112 Importørens viden, som har retsgrundlag. Artikel 3.16, stk. 2, litra b), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.
         
  143 220 0004 GSP form A
  143 220 0008 Fakturaerklæring GSP
  143 220 U052 Formular A med påtegningen "Derogation-Regulation (EC) nr  439/2011"
  143 220 U164 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 6000 €
  143 220 U165 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus overstiger 6000 €
  143 220 U166 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en ikkeregistreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 6000 €
  143 220 U167 Erstatningsudtalelse om oprindelse udfærdiget af en ikkeregistreret afsender i EU inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af produkterne med oprindelsesstatus i den oprindelige sending overstiger  6 000 EUR inden deling
  143 223 0004 GSP form A
  143 223 0008 Fakturaerklæring GSP
  143 223 U164 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 6000 €
  143 223 U165 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus overstiger 6000 €
  143 223 U166 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en ikke- registreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 6000 €
  143 223 U167 Erstatningsudtalelse om oprindelse udfærdiget af en ikkeregistreret afsender i EU inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af produkterne med oprindelsesstatus i den oprindelige sending overstiger  6 000 EUR inden deling
  143 225 U052 Formular A med påtegningen "Undtagelse - gennemførelsesforordning (EU) 2017/968"
  143 225 U072 Formular A med påtegningen "Undtagelse - gennemførelsesforordning (EU) 2017/967"
  143 225 U164 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 6000 €
  143 225 U165 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus overstiger 6000 €
  143 225 U166 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en ikkeregistreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 6000 €
  143 225 U167 Erstatningsudtalelse om oprindelse udfærdiget af en ikkeregistreret afsender i EU inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af produkterne med oprindelsesstatus i den oprindelige sending overstiger  6 000 EUR inden deling
  143 320 0002 EUR. 2
  143 320 0003 Fakturaerklæring EUR. 1
  143 320 N862 Oprindelseserklæring
  143 320 N864 Fakturaerklæring eller oprindelseserklæring udfærdiget af en godkendt eksportør på en faktura eller ethvert andet handelsdokument
  143 320 N954 Varecertifikat EUR 1 (Vietnam)
  143 320 U031 Varecertifikat EUR 1. forsynet med påtegningen "Derogation-Decision No 2009/776"
  143 320 U058 Varecertifikat EUR 1 forsynet med påtegningen "Derogation-Decision no 2011/122/EU" eller Dérogation-Décision no 2011/122/EU"
  143 320 U062 Henvisning til bilag 5-A i Rådets afgørelse (EU) 2017/37 (EFT L 11)
  143 320 U068 Oprindelsesbeviset indeholdende følgende erklæring på engelsk: "Product originating in accordance with Appendix 2A of Annex II"
  143 320 U073

Oprindelseserklæring indeholdende følgende erklæring: "Derogation - Commission Implementing Decision 2014/461/EU"/ "Dérogation - Décision d'exécution 2014/461/UE de la Commission

  143 320 U075

Varecertifikat EUR.1 (på betingelse af, at der i rubrik 7 indsættes "Overgangsregler") i forbindelse med pan-Euro-Middelhavsovergangsreglerne for oprindelse

  143 320 U076

Oprindelseserklæring (på betingelse af, at der i erklæringen er anført "oprindelse i henhold til overgangsbestemmelserne") i forbindelse med pan-Euro-Middelhavsovergangsreglerne for oprindelse

  143 320 U099 Varecertifikat EUR.1 forsynet med påtegningen "Derogation-Regulation (EU) 2017/882". 
  143 320 U101 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør i Singapore
  143 320 U110

Oprindelseserklæring med hjemmel i artikel 3.16, stk. 2, litra a), og 3.17, stk. 5, litra a), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.

  143 320 U111 Erklæring om oprindelse for flere forsendelser af identiske produkter med hjemmel i artikel 3.16, stk. 2, litra a), og artikel 3.17, stk. 5, litra b), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.
  143 320 U112

Importørens viden, som har retsgrundlag. Artikel 3.16, stk. 2, litra b), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.

  143 320 U113

Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af OLT-associeringsafgørelsen (Rådets afgørelse om de oversøiske landes og territoriers associering), såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 10 000 EUR

  143 320 U114

Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af OLT-associeringsafgørelsen, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus overstiger 10 000 EUR

  143 320 U115

Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en ikke-registreret eksportør inden for rammerne af OLT-associeringsafgørelsen, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 10 000 EUR

  143 320 U116

Udtalelse om oprindelse (artikel ORIG.19), i TCA mellem EU og UK.

  143 320 U117

Importørens kendskab (artikel ORIG.21), i TCA mellem EU og UK.

  143 320 U118

Udtalelse om oprindelse for flere forsendelser af identiske produkter (artikel ORIG.19), i TCA mellem EU og UK.

  143 320 U162

Fakturaerklæring eller oprindelseserklæring påført en faktura af en eksportør eller hvilket som helst andet handelsdokument uden for både GSP og EUR-MED, såfremt den samlede værdi af produkterne med oprindelsesstatus ikke overstiger 6 000 EUR (Vietnam)

  143 320 U176 Varecertifikat EUR 1 forsynet med påtegningen "Derogation-Decision No 2/2017 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 2 October 2017
  143 320 U178

Oprindelsesbeviset indeholdende følgende erklæring på engelsk: "Origin quotas - Product originating in accordance with Annex ORIG-2A.

  143 323 0001 EUR. 1
  143 323 0002 EUR. 2
  143 323 0003 Fakturaerklæring EUR. 1
  143 323 N862 Oprindelseserklæring
  143 323 N864 Fakturaerklæring eller oprindelseserklæring udfærdiget af en godkendt eksportør på en faktura eller ethvert andet handelsdokument
  143 323 N954 Varecertifikat EUR 1 (Vietnam)
  143 323 U031 Varecertifikat EUR 1. forsynet med påtegningen "Derogation-Decision No 2009/776 "
  143 320 U075 Varecertifikat EUR.1 (på betingelse af, at der i rubrik 7 indsættes "Overgangsregler") i forbindelse med pan-Euro-Middelhavsovergangsreglerne for oprindelse
  143 323 U076 Oprindelseserklæring (på betingelse af, at der i erklæringen er anført "oprindelse i henhold til overgangsbestemmelserne") i forbindelse med pan-Euro-Middelhavsovergangsreglerne for oprindelse
  143 323 U110 Oprindelseserklæring med hjemmel i artikel 3.16, stk. 2, litra a), og 3.17, stk. 5, litra a), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.
  143 323 U101 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør i Singapore
  143 323 U111

Erklæring om oprindelse for flere forsendelser af identiske produkter med hjemmel i artikel 3.16, stk. 2, litra a), og artikel 3.17, stk. 5, litra b), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.

  143 323 U112

Importørens viden, som har retsgrundlag. Artikel 3.16, stk. 2, litra b), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.

  143 323 U113

Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af OLT-associeringsafgørelsen (Rådets afgørelse om de oversøiske landes og territoriers associering), såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 10 000 EUR

  143 323 U114

Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af OLT-associeringsafgørelsen, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus overstiger 10 000 EUR

  143 323 U115

Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en ikke-registreret eksportør inden for rammerne af OLT-associeringsafgørelsen, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 10 000 EUR

  143 323 U116

Udtalelse om oprindelse (artikel ORIG.19), i TCA mellem EU og UK.

  143 323 U117

Importørens kendskab (artikel ORIG.21), i TCA mellem EU og UK.

  143 323 U118

Udtalelse om oprindelse for flere forsendelser af identiske produkter (artikel ORIG.19), i TCA mellem EU og UK.

  143 323 U162

 Fakturaerklæring eller oprindelseserklæring påført en faktura af en eksportør eller hvilket som helst andet handelsdokument uden for både GSP og EUR-MED, såfremt den samlede værdi af produkterne med oprindelsesstatus ikke overstiger 6 000 EUR (Vietnam)

  143 325 0001 EUR. 1
  143 325 0002 EUR. 2
  143 325 0003 Fakturaerklæring EUR. 1
  143 325 N862 Oprindelseserklæring
  143 325 N864 Fakturaerklæring eller oprindelseserklæring udfærdiget af en godkendt eksportør på en faktura eller ethvert andet handelsdokument
  143 325 N954 Varecertifikat EUR 1 (Vietnam)
  143 325 U031 Varecertifikat EUR 1. forsynet med påtegningen "Derogation-Decision No 2009/776"
  143 325 U058 Varecertifikat EUR 1 forsynet med påtegningen "Derogation-Decision no 2011/122/EU" eller Dérogation-Décision no 2011/122/EU"
  143 325 U062 Henvisning til bilag 5-A i Rådets afgørelse (EU) 2017/37 (EFT L 11)
  143 325 U067

Varecertificat EUR.1 forsynet med påtegningen "Derogation — Decision No 1/2022 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 19 October 2022" el. "Dérogation — Décision no 1/2022 du comité de coopération douanière AfOA-UE du 19 octobre 2022"

  143 325 U068 Oprindelsesbeviset indeholdende følgende erklæring på engelsk: "Product originating in accordance with Appendix 2A of Annex II"
  143 325 U069

Oprindelsesbeviset indeholdende følgende erklæring på engelsk: "Product originating in accordance with Appendix 5 of Annex II"

  143 325 U071

Bevis for oprindelse, der indeholder følgende erklæring: "Produkt med oprindelsesstatus i henhold til tillæg 2A til bilag II (vedrørnede definitionen af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoder for administrativt samarbejde)" (EFT L 346, 15.12.2012)

  143 325 U073

Oprindelseserklæring indeholdende følgende erklæring: "Derogation - Commission Implementing Decision 2014/461/EU"/ "Dérogation - Décision d'exécution 2014/461/UE de la Commission

  143 325 U075

Varecertifikat EUR.1 (på betingelse af, at der i rubrik 7 indsættes "Overgangsregler") i forbindelse med pan-Euro-Middelhavsovergangsreglerne for oprindelse

  143 325 U076

Oprindelseserklæring (på betingelse af, at der i erklæringen er anført "oprindelse i henhold til overgangsbestemmelserne") i forbindelse med pan-Euro-Middelhavsovergangsreglerne for oprindelse

  143 325 U101

Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør i Singapore

  143 325 U110

Oprindelseserklæring med hjemmel i artikel 3.16, stk. 2, litra a), og 3.17, stk. 5, litra a), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.

  143 325 U111

Erklæring om oprindelse for flere forsendelser af identiske produkter med hjemmel i artikel 3.16, stk. 2, litra a), og artikel 3.17, stk. 5, litra b), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.

  143 325 U112

Importørens viden, som har retsgrundlag. Artikel 3.16, stk. 2, litra b), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.

  143 325 U113

Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af OLT-associeringsafgørelsen (Rådets afgørelse om de oversøiske landes og territoriers associering), såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 10 000 EUR

  143 325  U114 

Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af OLT-associeringsafgørelsen, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus overstiger 10 000 EUR

  143 325 U115

Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en ikke-registreret eksportør inden for rammerne af OLT-associeringsafgørelsen, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 10 000 EUR

  143 325 U116

Udtalelse om oprindelse (artikel ORIG.19), i TCA mellem EU og UK.

  143 325 U117

Importørens kendskab (artikel ORIG.21), i TCA mellem EU og UK.

  143 325 U118

Udtalelse om oprindelse for flere forsendelser af identiske produkter (artikel ORIG.19), i TCA mellem EU og UK.

  143 325 U162

Fakturaerklæring eller oprindelseserklæring påført en faktura af en eksportør eller hvilket som helst andet handelsdokument uden for både GSP og EUR-MED, såfremt den samlede værdi af produkterne med oprindelsesstatus ikke overstiger 6 000 EUR (Vietnam)

  143 325 U177

Oprindelsesbeviset indeholdende følgende erklæring på engelsk: "Derogation - Annex B(a) of Protocol Concerning the definition of the concept of ´originating procucts´and methods of administrative cooperation of the EU-Singapore FTA"

  143 325 U178

Oprindelsesbeviset indeholdende følgende erklæring på engelsk: "Origin quotas - Product originating in accordance with Annex ORIG-2A.

  143 328 U101

Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør i Singapore

  143 350 U101

Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør i Singapore

  143 350 U110

Oprindelseserklæring med hjemmel i artikel 3.16, stk. 2, litra a), og 3.17, stk. 5, litra a), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.

  143 350 U111 Erklæring om oprindelse for flere forsendelser af identiske produkter med hjemmel i artikel 3.16, stk. 2, litra a), og artikel 3.17, stk. 5, litra b), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.
  143 350 U112

Importørens viden, som har retsgrundlag. Artikel 3.16, stk. 2, litra b), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.

         
  144 300 0001 EUR. 1
  144 300 0002 EUR. 2
  144 300 0003 Fakturaerklæring EUR. 1
  144 300 U101 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør i Singapore
         
  145 240 0004 GSP form A
  145 240 0008 Fakturaerklæring GSP
  145 340 0002 EUR. 2
  145 340 0003 Fakturaerklæring EUR 1
  145 340 0001 EUR 1 
  145 340 N862 Oprindelseserklæring
  145 340 N864 Fakturaerklæring eller oprindelseserklæring udfærdiget af en godkendt eksportør på en faktura eller ethvert andet handelsdokument
  145 340 N954

Varecertifikat EUR 1 (Vietnam)

  145 340 U075

Varecertifikat EUR.1 (på betingelse af, at der i rubrik 7 indsættes "Overgangsregler") i forbindelse med pan-Euro-Middelhavsovergangsreglerne for oprindelse

  145 340 U076

Oprindelseserklæring (på betingelse af, at der i erklæringen er anført "oprindelse i henhold til overgangsbestemmelserne") i forbindelse med pan-Euro-Middelhavsovergangsreglerne for oprindelse

  145 340 U101

Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør i Singapore

  145 340 U110

Oprindelseserklæring med hjemmel i artikel 3.16, stk. 2, litra a), og 3.17, stk. 5, litra a), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.

  145 340 U111

Erklæring om oprindelse for flere forsendelser af identiske produkter med hjemmel i artikel 3.16, stk. 2, litra a), og artikel 3.17, stk. 5, litra b), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.

  145 340 U112

Importørens viden, som har retsgrundlag. Artikel 3.16, stk. 2, litra b), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.

  145 340 U113

Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af OLT-associeringsafgørelsen (Rådets afgørelse om de oversøiske landes og territoriers associering), såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 10 000 EUR

  145 340 U114

Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af OLT-associeringsafgørelsen, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus overstiger 10 000 EUR

  145 340 U115

Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en ikke-registreret eksportør inden for rammerne af OLT-associeringsafgørelsen, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 10 000 EUR

  145 340 U116

Udtalelse om oprindelse (artikel ORIG.19), i TCA mellem EU og UK.

  145 340 U117

Importørens kendskab (artikel ORIG.21), i TCA mellem EU og UK.

  145 340 U118

Udtalelse om oprindelse for flere forsendelser af identiske produkter (artikel ORIG.19), i TCA mellem EU og UK.

  145 340 U162

Fakturaerklæring eller oprindelseserklæring påført en faktura af en eksportør eller hvilket som helst andet handelsdokument uden for både GSP og EUR-MED, såfremt den samlede værdi af produkterne med oprindelsesstatus ikke overstiger 6 000 EUR (Vietnam)

         
  146 223 0004 GSP form A
  146 223 0008 Fakturaerklæring GSP
  146 323 0001 EUR. 1
  146 323 0002 EUR. 2
  146 323 0003 Fakturaerklæring EUR. 1
  146 323 N862 Oprindelseserklæring
  146 323 U031 Varecertificat EUR 1. forsynet med påtegningen "Derogation-Decision No 2009/776"
  146 323 U075 Varecertifikat EUR.1 (på betingelse af, at der i rubrik 7 indsættes "Overgangsregler") i forbindelse med pan-Euro-Middelhavsovergangsreglerne for oprindelse
  146 323 U076 Oprindelseserklæring (på betingelse af, at der i erklæringen er anført "oprindelse i henhold til overgangsbestemmelserne") i forbindelse med pan-Euro-Middelhavsovergangsreglerne for oprindelse
  146 323 U101 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør i Singapore
  146 323 U113

Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af OLT-associeringsafgørelsen (Rådets afgørelse om de oversøiske landes og territoriers associering), såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 10 000 EUR

  146 323 U114

Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af OLT-associeringsafgørelsen, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus overstiger 10 000 EUR

  146 323 U115

Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en ikke-registreret eksportør inden for rammerne af OLT-associeringsafgørelsen, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 10 000 EUR

         
  147 420 0005 A.TR.