Andelsforeninger med kapitaludlodninger skal fra 2020 indberette kapitaludlodninger til deres andelshavere.

Kapitaludlodninger er typisk løbende aconto-udbetalinger, overskud fra samme år og driftskapital (henlæggelser) fra tidligere år. Det kan være fx personlige konti, medlemskonti og opsparede overskud.

På denne side kan du læse om:

 • Hvilke andelsforeninger er omfattet
 • Før du kan indberette
 • Dine frister
 • Sådan indberetter du
 • Hvis du ikke har noget at indberette (nulindberetning)
 • Vejledninger og skabelon til indberetning
 • Hvor du kan få svar på spørgsmål

Se driftslogs for Kapitaludlodninger fra andelsforeninger

Log på og indberet kapitaludlodninger

Andelsforeninger er omfattet af den nye pligt til at indberette kapitaludlodninger, hvis foreningen opfylder disse betingelser:

 • Formålet er at fremme mindst 10 medlemmers fælles erhvervsmæssige interesser ved at deltage i foreningens virksomhed som fx aftagere eller leverandører.
 • Omsætning med ikke-medlemmer overskrider ikke væsentligt eller længerevarende 25 % af den samlede omsætning.
 • Omsætning med medlemmerne (fraregnet normal forrentning af en indbetalt medlemskapital) bliver brugt som grundlag for kapitaludlodningen.

Læs mere i Selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3 (retsinformation)

Du skal sørge for 4 ting, før du kan indberette:

 1. Registrer pligten til at indberette.
  Du skal registrere virksomheden for pligten til at indberette kapitaludlodninger fra andelsforeninger. Registrer pligten på virk.dk.
 2. Bestil medarbejder- eller virksomhedssignatur.
  Du skal logge på TastSelv Erhverv med én af disse signaturer, når du indberetter:
 3. Registrer signaturens certifikat.
  Du skal registrere certifikatet fra medarbejder- eller virksomhedssignaturen i TastSelv Erhverv. Sådan registrerer du certifikatet.
 4. Opret rettighedsgrupper i TastSelv Erhverv.
  Du skal oprette virksomheden til de korrekte rettighedsgrupper for at kunne indberette. Sådan opretter du rettighedsgrupper.

Når du har sørget for disse 4 ting, kan du indberette via TastSelv Erhverv.

Indberetter du for andre?

Hvis du indberetter for andre, skal du være tilmeldt revisorordningen. Revisorordningen giver dig adgang til at indberette for den indberetningspligtige.

Du tilmelder dig revisorordningen i TastSelv Erhverv. Se guiden til at tilmelde dig revisorordningen.

Du skal indberette kapitaludlodningerne for kalenderåret 2020 senest den 20. januar 2021. Hvis den 20. januar er en lørdag eller søndag, skal du indberette den følgende mandag.

Dine frister for indberetning af kapitaludlodninger fra andelsforeninger

Handling Din frist
Indberetning for kalenderåret 20. januar i året efter kalenderåret
Genindberetning ved fejl Senest 14 dage efter dannelse af svarfil fra Skattestyrelsen
Rettelse af fejl i accepteret indberetning Straks efter fejlen er konstateret
Indberetning ved ophør af andelsforeningen * Senest 10 dage efter ophør

* Ophør omfatter, at andelsforeningen lukker, fusionerer eller går konkurs. Kontakt Skattestyrelsen på 72 38 02 10 for at aftale, hvordan du indberetter ved ophør.

Husk din underretningspligt

Hvis du retter eller genindberetter for 2020 efter den 1. marts 2021, har du underretningspligt. Det betyder, at du skal informere de pågældende andelshavere om dine rettelser eller genindberetninger.

Du indberetter via TastSelv Erhverv under Øvrige indberetninger > Kapitaludlodninger.

Du skal blandt andet indberette disse oplysninger om hver andelshaver:

 • Oplysninger om andelshaveren
 • Datoen for vedtagelse af kapitaludlodningen
 • Størrelsen af de udloddede beløb

Se i vejledningen hvilke oplysninger du skal indberette.

I år kan du kun indberette via fil. Læs mere i vejledningen om, hvordan du indberetter via TastSelv Erhverv.

Hvis der ikke har været udlodninger, skal du indsende en nulindberetning. Fra januar 2021 kan du nulindberette via TastSelv Erhverv.

Fristen for nulindberetning er den 20. januar 2021.

Hvis du har spørgsmål til indberetning af kapitaludlodninger, kan du kontakte Skattestyrelsen på eKapital@sktst.dk eller 72 38 02 10.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.