Hent statuskoder i Excel format

Hent statuskoder i CSV format 

Ajourført 09.04.2010

Statuskode Tekst                  
Opbygning
00 Opret kladde
01 Løbende opbygning
02 Opbygning færdiggørelse
03 Rettelse af kladde
04 Opbygning skønsmæssig ansættelse
05 Korrektion af kladde
06 Regulering af kladde (Rettelse)
07 Regulering afkladde/varepost (Slet)
08 Udskyd korrektionstidsfrist
09 Fejl i kladde
Godkendelse
10 Kladde godkendt systemmæssigt (m forventet ankomst)
11 Kladde godkendt m forventet ankomst
12 Kladde godkendt m faktisk ankomst
13 Godkendt mangler funktionsadskillelse
14 Godkendt jf funktionsadskillelse
15 Kladde til Kontrol for DS sandsynlighedscheck
Antagelse
16 Manuel antagelse for flere forhold (statuskode  17, 18 og 19)
17 Manuel antagelse (sikkerhed for midl antidump)
18 Manuel antagelse (kontingent)
19 Manuel antagelse (satskontrol)
20 Antaget angivelse (automatisk el. manuelt)
Frigivelse
21 Gennemført Risikoanalyse
22 Automatisk udtaget til kontrol (rød)
23 Automatisk udtaget til vurdering (gul)
25 Frigivet (automatisk)
26 Afventer manuel frigivelse efter kontrol af VAB og Betaling mm
28 Afventer anden manuel frigivelse end VAB f.eks kontrol af betaling.
29 Afventer manuel frigivelse efter kontrol af VAB
30 Frigivet manuelt, men afventer automatisk frigivelse
40 Antaget og Frigivet
Afslutning
42 Opsplittet Midlertidig oplæggelse, medtaget på ansættelseslisten
43 Tilladelse til afgivelse af periodeangivelse
44 Godkendt importør metode 2
45 Opsplitning af midlertidig oplæggelse
46 Midlertidige oplæggelser samlet i en ny fortoldning
47 Skønsmæssig ansat ikke videregivet
48 Medtaget på ansættelsesliste
49 Ændre angivelsesart (skønsmæssig ansættelse )
50 Ændre angivelsesart (færdiggørelse )
51 Automatisk ændring af angivelsesart
52 Automatisk. Opsplittet samlesending, Afsluttet
53 Ændre angivelsesart (færdiggørelse ) Genudført
54 Ændre angivelsesart (færdiggørelse ) Oplagt på proviantlager
55 Ændre angivelsesart (færdiggørelse ) Berigtiget uden afgivelses af tolddokumenter
57 Afsluttet forudanmeldelse
Afslutning
95 kladder der er slettet fra Importsystemet af en virksomhed
96 kladder der er slettet fra Importsystemet af en skatmedarbejder
97 kladder der er slettet af P41(oprydning) efter regelsættet for denne proces
98 Slettet (inaktiv)
99 Afsluttet (fjernarkiveret)