§ 1, stk. 2Afgiften betales efter de satser, der er nævnt i lovens bilag 2, se nedenstående skema, og vægten af pvc og eventuelle ftalater i varen, dog bortset fra gulv- og vægbeklædninger, korkfliser samt tagrender og nedløbsrør, hvor afgiften betales af varens nettovægt.

Det er en betingelse, at den afgiftspligtige virksomhed kan godtgøre vægten af pvc og eventuelle ftalater i varen. Kan vægten af pvc og eventuelle ftalater ikke godtgøres, betales afgift af varens nettovægt. Se nærmere om afgiftsberegning i G.17.2.2.

Afgiftssatserne er af hensyn til opgørelse og administration beregnet ud fra varernes gennemsnitlige indhold af pvc og ftalater og med udgangspunkt i en afgift på 2 kr. pr. kg pvc og 7 kr. pr. kg ftalater. Derved er fremkommet følgende satser:

 

 
Varer, der indeholder blød pvc Afgift ved indhold af ftalater

Reduceret afgift ved anden blødgører end ftalater

Bløde rør og slanger samt fittings hertil 

3,50 kr/kg

1,40 kr/kg

Gulvbelægningsmateriale, vægbeklædning og loftsbeklædning fremstillet af støttemateriale imprægneret, overtrukket eller lamineret med pvc (efter varens nettovægt) 0,30 kr/kg 0,16 kr/kg
Anden gulvbelægningsmateriale, vægbeklædning og loftsbeklædning 3,00 kr/kg 1,60 kr/kg
Korkfliser (efter varens nettovægt) 0,30 kr/kg 0,16 kr/kg
Tape (blødgjort) og selvklæbende folier 3,50 kr/kg 1,40 kr/kg
Tape, ikke blødgjort - 2,00 kr/kg
Tagfolier, blødgjorte 3,50 kr/kg 1,40 kr/kg
Membranfolier, blødgjorte 3,50 kr/kg 1,40 kr/kg
Tagplader, blødgjorte 3,50 kr/kg 1,40 kr/kg
Ovenlysvinduer, blødgjorte 3,50 kr/kg 1,40 kr/kg
Charteks og plastlommer (efter antal varer) 0,05 kr/stk 0,02 kr/stk
Tidsskriftkassetter (efter antal varer) 0,33 kr/stk 0,13 kr/stk
Ringbind og brevordnere (efter antal varer) 0,28 kr/stk. 0,11 kr/stk
Handsker 3,60 kr/kg 1,08 kr/kg
Forklæder 3,60 kr/kg 1,08 kr/kg
Beskyttelsesdragter 3,60 kr/kg 1,08 kr/kg
Regntøj 3,60 kr/kg 1,08 kr/kg
Presenninger (efter varens overfladeareal) 1,70 kr/m2 0,42 kr/m2
Dækketøj, gardiner, rullegardiner, forhæng og gardinkapper 0,60 kr/kg 0,32 kr/kg
Kabler og ledninger 2,48 kr/kg 0,91 kr/kg
Tagrender, stålplader og -profiler samt nedløbsrør (efter varens nettovægt) 0,25 kr/kg 0,10 kr/kg

Afgiftssatserne er uændrede siden 1. juli 2000.