Afgiftssats
§ 3
Afgiften er af

El-glødelamper (el-pærer)  

- med en største bredde (diameter)
  over 19 mm eller største længde 
  (fra spids til spids) over 35 mm

3,75 kr. pr. stk.

- andre (små glødelamper)

0,75 kr. pr. stk.

- beregnet til brug i motordrevne køretøjer
  (autopærer) *)

2,75 kr. pr. stk.

Damplamper (lysstofrør), neonrør mv.

7,50 kr. pr. stk.

Sikringer til stærkstrømsanlæg

0,50 kr. pr. stk.

*) Ved autopærer forstås glødelamper af typen, der anvendes til lygter, instrumentbræt, intern belysning mv., i biler, motorcykler, traktorer mv.

Eksempel
For belysningsgenstande som dekorationslysslanger, juletræslyskæder o.l. på en meter med eksempelvis 36 små pærer skal der svares en afgift på 0,75 kr. pr. pære, dvs. 27 kr. pr. meter lysslange.

Længde/bredde parabol/sokkelLandsskatteretten har den 28. oktober 2002 , jf. SKM2002.593.LSR, afsagt kendelse i en sag om opgørelsen af største bredde/længde af glødelamper i forbindelse med afgiftsberigtigelsen af disse. Ifølge forbrugsafgiftslovens § 3, stk.1 var det alene glødelampen, der skulle indgå i beregningen af afgift af glødelamper, der er fastmonteret med en parabol eller sokkel. Told- og Skattestyrelsen har den 10. februar 2003 udsendt genoptagelsescirkulære, TSS-cirkulære 2003-5.

Told- og Skattestyrelsen har den 14. oktober 2003, jf. SKM2003.456.TSS udsendt en præcisering til ovennævnte cirkulære, idet det ikke har været hensigten med cirkulæret, at praksis skulle ændres for andre end de i cirkulæret nævnte halogenpærer, der er fastmonteret i parabol.

Tidligere
afgiftssatser
Afgiftssatserne har inden for de seneste år tidligere udgjort:

31.05.1989-31.12.2000:

El-glødelamper (el-pærer også auto-pærer)  

- med en største bredde (diameter)
  over 19 mm eller største længde 
  (fra spids til spids) over 35 mm

2,50 kr. pr. stk.

- andre (små glødelamper)

0,50 kr. pr. stk.

Damplamper (lysstofrør), neonrør mv.

7,50 kr. pr. stk.

Sikringer til stærkstrømsanlæg

0,50 kr. pr. stk.