åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Den 1. januar 2012 trådte en ny lovgivning på spilleområdet i kraft. Det har bevirket, at vejledning om alle afgifter af spil er skrevet om og findes i den juridiske vejlednings afsnit E.A.9.

Indholdet i afsnit I.3 findes hovedsagelig i afsnit E.A.9.4, E.A.9.9 og E.A.9.11 - E.A.9.13.