Afgiftspligten efter tobaksafgiftsloven omfatter cigaretter og røgtobak samt cigarer, cerutter og cigarillos. Der er udarbejdet et særskilt afsnit om afgift af cigarer, cerutter og cigarillos, se C.2.

Der er endvidere udarbejdet et afsnit om afgift af cigaretpapir, skrå og snus, som er omfattet af afgiftspligten efter lov om forskellige forbrugsafgifter, se C.3.

Som følge af implementeringen af Rådets direktiv 2010/12/EU ved lov nr. 1361 af 8. december 2010 er visse definitioner i afgiftsreglerne vedrørende cigaretter og røgtobak ændret.

Cigaretter
§ 1 og bek. §§ 1 og 4 Cigaretter er

  • tobaksruller (med omslag af tyndt papir), der kan ryges, som de er, og som ikke er cigarer, cerutter eller cigarillos
  • tobaksruller, der ved en simpel, ikke-industriel behandling skydes ind i cigaretpapirhylstre
  • tobaksruller, der ved en simpel, ikke-industriel behandling omvikles med cigaretpapirblade.

Varer, der helt eller delvis består af andre stoffer end tobak, men som i øvrigt opfylder de for cigaretter nævnte kriterier, beskattes som cigaretter, fx tobaksfri cigaretter fremstillet af kakaobønner.

Tobaks- og nikotinfri cigaretter fremstillet af coltsfoot- og mintblade til brug ved tobaksafvænning, og som udelukkende anvendes til formålet, er fritaget for afgift (TfS 1993, 113).

Cigaretter, der uden filter og mundstykke har en længde på over 8 cm, men højst  11 cm betragtes som to cigaretter. Cigaretter, der har en længde på over 11 cm, men højst 14 cm betragtes som tre cigaretter, og så fremdeles.

Røgtobak (pibetobak)
§ 1 og bek. §§ 2-4Røgtobak, der anvendes fx i piber og til fremstilling af cigaretter, defineres som:

Groftsskåret tobak

  • tobak, der er skåret, revet, spundet eller udpresset i plader, og som kan ryges uden yderligere industriel forarbejdning, eller
  • tobaksaffald, der er pakket med henblik på detailsalg, som ikke er cigaretter, cigarer, cerutter eller cigarillos, og som kan ryges. Ved tobaksaffald forstås rester af tobaksblade samt biprodukter, der hidrører fra tobaksforarbejdning eller fremstilling af tobaksvarer.

Fintskåret tobak

  • røgtobak, hvor mere end 25 pct. af vægten af tobakspartiklerne har en snitbredde på mindre end 1,5 mm, eller
  • røgtobak, hvor mere end 25 pct. af vægten af tobakspartiklerne har en snitbredde på 1,5 mm og derover, og hvis den er solgt eller bestemt til at blive solgt til rulning af cigaretter.

Tobak, der er skåret, spundet eller presset i kager, og som kan benyttes både som røgtobak og som skrå, skal beskattes som røgtobak.

Varer, der helt eller delvis består af andre stoffer end tobak, men som i øvrigt opfylder de for røgtobak nævnte kriterier, beskattes som røgtobak. Det gælder fx 

  • "cigarpapir", der er en blanding af papir og tobak, og som bruges til fremstilling/rulning af cigarer, jf. SKM2004.254.lsr
  • "vandpibetobak", der er en blanding af tobak, sirup og aromastoffer mv.

Råtobak
§ 30, stk. 1 Import af og handel med råtobak må kun foretages af virksomheder, der er autoriseret hos SKAT for fremstilling af afgiftspligtige varer (tobaksvarer), se C.1.3