Stiftelsesdato

Periode Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato

Datoen er udtryk for den 31. december i et indkomstår. Renterne er opkrævet på en årsopgørelse for dette indkomstår. 

Renterne er opkrævet på en årsopgørelse for det indkomstår, der er oplyst som gældens periode. Korrekt dato. Korrekt dato.

Renterne vil fremgå af en årsopgørelse for det indkomstår, der er oplyst som gældens periode. Hvis årsopgørelsen er udskrevet senere end den 1. september i året efter indkomståret, kan der være tale om renter af en restskat på samme årsopgørelse. Der kan derudover være tale om renter af andre personskatter, hvis du i det indkomstår, som årsopgørelsen vedrørte, ikke havde betalt en restskat, B-skat eller restbidrag rettidigt eller havde henstand med betaling som følge af en klagesag.