Aftale om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien

EU-Kommissionen og den britiske regering blev den 24. december 2020 enige om en aftale om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien. Aftalen er trådt i kraft pr. 1. januar 2021.

Du kan finde aftalen på dansk om det fremtidige forhold på EU-Kommissionens hjemmeside.

Der er mange ting, der ændrer sig, nu da Storbritannien har forladt EU. Her har vi samlet en række vigtige informationer, så din virksomhed kan blive bedre rustet til at købe varer og ydelser fra Storbritannien.

Registrering som eksportør

Hvis din virksomhed eksporterer varer til Storbritannien, og du ikke har eksporteret varer til lande uden for EU før, skal din virksomhed registreres hos Erhvervsstyrelsen på virk.dk. 

Registreringen er nødvendig for at kunne eksportere og lave eksportangivelser. 

Læs mere om registrering som eksportør.


Eksportangivelse

Varer, der skal eksporteres til et land uden for EU, skal angives i eksportsystemet e-Export. Du kan gøre det selv eller få en speditør eller transportør til at gøre det for dig.

Hvis du selv vil angive dine varer, skal du oprettes som bruger i eksportsystemet (kun for virksomheder).

Læs mere om eksport til lande uden for EU og IT-systemer til eksport.

Når du bliver eksportørregistreret hos Erhvervsstyrelsen, får du også et EORI-nummer. Dette nummer skal du som virksomhed have, når du eksporterer varer til lande uden for EU. 

Læs mere om EORI-numre.

Præferenceoprindelse og toldnedsættelse 

Dine kunder har mulighed for toldnedsættelse, når du eksporterer varer til Storbritannien. 

For at en vare kan opnå præferenceoprindelse i EU, skal den opfylde én af to betingelser: 

  • Varen skal være fuldt ud fremstillet.
  • Varen skal være tilstrækkeligt bearbejdet eller forarbejdet. 

Læs mere om, hvordan en vare opnår toldpræference. 

Som eksportør har du ansvaret for at udarbejde dokumentation for, at din vare opfylder kravene om præferenceoprindelse i handelsaftalen mellem EU og Storbritannien. Det gør du ved at udarbejde og medsende et oprindelsesbevis til importøren. 

Læs mere om præferencedokumentation for eksportører. 

Virksomheder i EU skal ved handel mellem EU og Storbritannien være registreret i  REX-systemet for at kunne udstede en udtalelse om oprindelse (oprindelsesbevis) ved eksport, hvis den samlede værdi af de sendte varer med præferenceoprindelse overstiger 6.000 euro. 

Læs mere om registrering i REX-systemet. 


Toldbevillinger og særlige procedurer

For virksomheder med faste eller hyppige eksportforsendelser til Storbritannien kan det være en fordel at søge om relevante toldbevillinger. Bevillingerne kan give adgang til en eller flere fordele i toldlovgivningen, fx mere simple toldprocedurer.

Læs mere om toldbevillinger.

Hvis din virksomhed for eksempel sender varer til reparation eller forarbejdning i Storbritannien og efterfølgende skal have dem retur igen, vil handlen blive betragtet som først en eksport og så en reimport af den samme vare. Du kan søge en bevilling til passiv forædling for at forenkle denne proces.

Læs mere om særlige procedurer.


Varebestemmelser

Du skal være opmærksom på, at der kan være særlige bestemmelser for nogle varetyper, fx lægemidler, fødevarer, levende dyr m.m., som skal angives i eksportsystemet e-Export i forbindelse med eksport. Du skal ligeledes være opmærksom på, at der til visse varer også kan være krav om, at der til varen er indhentet relevant tilladelse eller certifikat fra ressortmyndigheden. 

Læs mere om varebestemmelser i Den juridiske vejledning.


Blanketter, dokumenter og koder

Du skal bruge en række blanketter, dokumenter og koder til at lave selve toldangivelsen i eksportsystemet. Hvilke blanketter, dokumenter og koder der er relevante for din virksomhed, kommer an på, hvilken type vare virksomheden eksporterer. 

Læs mere om blanketter, dokumenter og koder.

Du skal være opmærksom på, at Storbritannien kan stille krav til dokumentation for varens oprindelsesland i form af et oprindelsesbevis, når de forlader EU.

Læs mere om varens oprindelse.

EU har derudover udsendt et notat om varens oprindelse i forbindelse med Brexit.


Toldkontrol

Du skal være opmærksom på, at der er toldkontrol af udvalgte varer, som bliver eksporteret fra Danmark til et land uden for EU. Det betyder, at der, når Storbritannien forlader EU, kan blive foretaget toldkontrol af udvalgte varer til Storbritannien. 

Din virksomhed kan sælge varer og ydelser uden moms ved eksport til lande udenfor EU, hvis du kan dokumentere, at de er sendt ud af EU.

Læs mere om momsfritagelse i Den juridiske vejledning.

Du skal være opmærksom på, at hvis du havde salg til Storbritannien i overgangsperioden (1. februar 2020 til og med 31. december 2020), skal du fortsat indberette til EU-salg uden moms i TastSelv Erhverv.

Hvis du fortsat har salg til Storbritannien, skal du ikke længere indberette til EU-salg uden moms i TastSelv Erhverv. Her skal du i stedet følge reglerne for eksport.

Momsfrie salg af varer og ydelser til lande uden for EU skal indberettes i rubrik C i momsangivelsen.

Læs mere om moms ved handel med lande uden for EU.


One stop moms

Storbritannien er nu trådt ud af EU og dermed også af One stop moms-ordningen. Derfor er det ikke længere muligt at indberette salg af One stop moms-ydelser (teleydelser og elektroniske ydelser og radio- og tv-spredningstjenester), der sælges til private forbrugere i Storbritannien. 4. kvartal 2020 er den sidste periode, du kan indberette for, og den skal indberettes senest 20. januar 2021. Derefter vil du ikke længere kunne indberette til Storbritannien via One stop moms-ordningen. Du kan dog stadig rette tidligere indberetninger og betale for perioder, der ligger før 1. kvartal 2021.

Læs mere om One stop moms.

Hvis din virksomhed er godkendt til at kunne handle med harmoniserede punktafgiftspligtige varer, skulle du bruge EU-forsendelsessystemet EMCS som normalt frem til 31. december 2020.

Nu da Storbritannien har forladt EU, kan du ikke længere bruge EMCS til at oprette nye forsendelser til Storbritannien. I stedet skal du følge toldreglerne ved forsendelser af punktafgiftspligtige varer mellem Danmark og lande uden for EU. Læs mere om EMCSimport til lande uden for EU eller om eksport af varer til lande uden for EU her på siden.

Virksomheder fra Storbritannien har fortsat mulighed for at anvende EMCS til at sende og modtage kvitteringer samt annullere forsendelser fra 1. januar 2021 til og med 31. maj 2021.

Den 31. december 2020 kl. 17.30-24.00 CET kan du ikke oprette nye forsendelser til Storbritannien via EMCS. Nødprocedure kan anvendes til Storbritannien i den tidsperiode.

Du har stadig mulighed for at annullere eller kvittere for åbne forsendelser mellem Storbritannien og Danmark i tidsrummet.

Din virksomhed kan ikke længere have et afgiftsoplag i Storbritannien med de gældende EU-regler. Hvis virksomheden ikke allerede har et afgiftsoplag på EU’s område, anbefaler Skattestyrelsen, at du foretager de nødvendige foranstaltninger for at få oprettet et afgiftsoplag på EU’s område.

Har du åbne forsendelser i EMCS til og fra Storbritannien?

Skattestyrelsen anbefaler, at du får sikret dig, at der bliver kvitteret for modtagelse af alle åbne forsendelser i EMCS før 31. maj 2021. Dette skyldes, at virksomheder i Storbritannien efter 31. maj 2021 ikke vil have adgang til at bruge EMCS. Læs mere her om kvittering af forsendelser i EMCS.

Hvis du sælger punktafgiftspligtige varer til en britisk virksomhed og anvender EMCS til at registrere dine forsendelser, kan du læse de mest stillede spørgsmål og svarene herpå længere nede på siden.

Hvis din virksomhed er godkendt til at kunne handle med harmoniserede punktafgiftspligtige varer, skulle du bruge EU-forsendelsessystemet EMCS som normalt frem til 31. december 2020. I EMCS var Nordirland en del af Storbritannien frem til 31. december 2020. 

Nordirland er blevet tilføjet som et nyt EU-medlemsland i EMCS pr. 1. januar 2021. Dette betyder, at Nordirland er et nyt afsender- og modtagerland af harmoniserede punktafgiftspligtige varer på lige fod med andre EU-medlemslande, hvor Nordirland indgår som part. 

Har du åbne forsendelser i EMCS til og fra Nordirland?

Påbegyndte forsendelser til en nordirsk virksomhed før 31. december 2020 betragtes som en forsendelse til en virksomhed i Storbritannien. Skattestyrelsen anbefaler, at du får sikret dig, at der bliver kvitteret for modtagelse af alle åbne forsendelser i EMCS før 31. maj 2021. Dette skyldes, at virksomheder i Storbritannien efter 31. maj 2021 ikke vil have adgang til at bruge EMCS. Læs mere her om kvittering af forsendelser i EMCS.

Hvis du sælger punktafgiftspligtige varer til en nordirsk virksomhed og anvender EMCS til at registrere dine forsendelser, kan du læse de mest stillede spørgsmål og svarene herpå længere nede på siden.

Eksport

Hvis din virksomhed i forvejen sælger varer til lande uden for EU, er din virksomhed allerede registreret som eksportør. Fremover skal du dog også lave en eksportangivelse af varer til Storbritannien i eksportsystemet (e-Export). Læs mere om eksport.

Du skal også skrive værdien af salget i momsangivelsens rubrik C. Læs mere om moms ved handel med lande uden for EU.

Din virksomhed skal være registreret som eksportør. Er din virksomhed det ikke i forvejen, skal du gøre det på virk.dk. Læs mere om registrering som eksportør.

Du skal derudover lave en eksportangivelse af dine varer i eksportsystemet (e-Export). Læs mere om eksportsystemet og hvordan du får adgang.

Du skal også skrive værdien af salget i momsangivelsens rubrik C.

EORI-nummeret er et EU-nummer, som viser, at du er eksportør. Når du bliver registreret som eksportør, får du det automatisk tildelt. EORI-nummeret er dit CVR-nummer med DK foran.

Nej, din virksomhed skal fremover have bevilling til Passiv forædling.
Du skal søge bevillingen via en blanket. Det er Toldstyrelsen, der udsteder bevillingen. Læs mere om bevilling til Passiv forædling. Når du har bevilling til Passiv forædling, kan du nøjes med at betale told af fragt og reparationsudgifter, når varen kommer retur efter reparation.

En varekode er koden for din specifikke vare. Koden har 8 cifre, når du eksporterer varen.Du kan få hjælp til at finde varekoden på vita.skat.dk. Læs mere om varekoder og hvordan du finder dem.

Momsfrit salg til EU-lande

Hvis du har haft momsfrit salg til en britisk virksomhed i overgangsperioden (1. februar 2020 til og med 31. december 2020), skal du fortsat indberette via din normale momsindberetning og via EU-salg uden momsTastSelv Erhverv.

Hvis du vil sælge momsfrit til Storbritannien fra 1. januar 2021, skal du følge reglerne for told ved eksport.

Du kan læse mere om reglerne for told ved eksport her på siden.

Efter Storbritannien har forladt EU, vil du ikke længere kunne se de britiske virksomheders momsnumre via Vies-on-the-Web.

Hvis du vil sælge momsfrit til Storbritannien, nu hvor de har forladt EU, skal du følge reglerne for told ved eksport.

Du kan læse mere om reglerne for told ved eksport her på siden.

One stop moms

Fra 1. januar er Storbritannien ikke længere en del af One stop moms-ordningen.
Du derfor ikke længere kunne indberette de salg, din virksomhed laver i Storbritannien fra 1. januar 2021 og frem. Du kan dog stadig indberette/rette indberetninger vedr. Storbritannien for perioder til og med 4. kvartal 2020.

Har du salg til andre EU-lande, kan du forsat indberette det via One stop moms-systemet som normalt.

Hvis du skal forsætte med at sælge One stop moms-ydelser til Storbritannien, når de har forladt EU, gælder i stedet de generelle told- og skatte- og momsregler for salg til lande uden for EU. Læs mere om reglerne her på siden.

Hvis du kun sælger One stop moms-ydelser til Storbritannien, gælder de generelle told- og skatte- og momsregler for salg til lande uden for EU. Læs mere om reglerne her på siden.

Hvis du ikke sælger One stop moms-ydelser til andre lande end Storbritannien, kan du med fordel afmelde din virksomhed fra One stop moms-ordningen, så du undgår at skulle nulindberette i One stop moms.

Læs mere om, hvordan du afmelder din virksomhed fra One stop moms-ordningen.

One stop moms-ydelser leveret til Storbritannien til og med d. 31. december 2020 kan indberettes i One stop moms-systemet i TastSelv Erhverv frem til fristen d. 20. januar 2021. Du kan dog stadig indberette/rette indberetninger vedr. Storbritannien for perioder til og med 4. kvartal 2020.

Hvis du har solgt One stop moms-ydelser, der bliver leveret til Storbritannien efter d. 31. december 2020, gælder i stedet de generelle told- og skatte- og momsregler for salg til lande uden for EU. Læs mere om reglerne her på siden.

Du kan stadig indberette og rette tidligere indberetninger af salg til Storbritannien, der er sket før d. 31. december 2020 via One stop moms.

Du skal lave de seneste rettelser til indberetninger til Storbritannien før den 20. januar 2022, da det derefter ikke er muligt at indberette til Storbritannien for tidligere perioder.

På nuværende tidspunkt har EU ikke indgået en aftale med Storbritannien om processen med at overføre betalinger. Derfor er vi i Skattestyrelsen usikre på tidshorisonten for udbetalinger.

Under spørgsmålet Jeg har rettelser til indberetninger af salg…, kan du læse mere om, hvordan du bør rette før, under og efter overgangsperioden.

Storbritannien er trådt ud af EU og salget fra det faste forretningssted i Storbritannien hører derfor ikke længere under One stop moms-ordningen, og det skal ikke være registreret i One stop moms-ordningen. Du skal derfor bede Skattestyrelsen om at slette forretningsstedet fra din registrering.

Nye regler vedrørende salg fra forretningsstedet i Storbritannien, skal du fremover få fra de britiske myndigheder.

Punktafgifter - EMCS (Storbritannien)

Nej. Du skal i stedet følge toldreglerne.

Din forsendelse er markeret med blå skrift i oversigtsbillederne i EMCS, hvis din forsendelse er klassificeret som en åben forsendelse, hvor en britisk virksomhed er registreret part i forsendelsen, som modtager eller oplagshaver.

Du har en åben forsendelse, hvis din forsendelse er oprettet før kl. 24.00 CET den 31. december 2020, men endnu ikke er kvitteret for efter 31. december 2020.

Du skal anvende EMCS på normal vis, men Skattestyrelsen anbefaler, at du sikrer dig, at der som minimum følger en fysisk kopi af det Elektronisk Administrative Dokument (e-AD), som du har oprettet i EMCS, med din forsendelse. Dette dokument er tilstrækkeligt bevis for, at din forsendelse ikke skal toldbehandles, når grænsen til EU krydses igen, efter afsluttet transit i Storbritannien.

Punktafgifter - EMCS (Nordirland)

Ja. Nordirland er blevet tilføjet som et nyt EU-medlemsland i EMCS pr. 1. januar 2021. Dette betyder, at Nordirland er et nyt afsender- og modtagerland af harmoniserede punktafgiftspligtige varer på lige fod med andre EU-medlemslande, hvor Nordirland indgår som part. 

Din forsendelse er markeret med blå skrift i oversigtsbillederne i EMCS efter 31. december 2020, hvis din forsendelse er klassificeret som en åben forsendelse, hvor en britisk (herunder nordirsk) virksomhed er registreret part i forsendelsen, som modtager eller oplagshaver.

Du har en åben forsendelse, hvis din forsendelse er oprettet før kl. 24.00 CET den 31. december 2020, men endnu ikke er kvitteret for efter 31. december 2020.

Du skal anvende EMCS på normal vis, men Skattestyrelsen anbefaler, at du sikrer dig, at der som minimum følger en fysisk kopi af det Elektronisk Administrative Dokument (e-AD), som du har oprettet i EMCS, med din forsendelse. Dette dokument er tilstrækkeligt bevis for, at din forsendelse ikke skal toldbehandles, når grænsen til EU krydses igen, efter afsluttet transit i Storbritannien.

Har du spørgsmål om handel med Storbritannien efter Brexit, kan du ringe til Toldstyrelsen og Skattestyrelsen på følgende numre.


Har du spørgsmål om told?


Har du spørgsmål om moms?


Har du spørgsmål om punktafgifter?