Aftale om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien

EU-Kommissionen og den britiske regering blev den 24. december 2020 enige om en aftale om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien. Aftalen er trådt i kraft pr. 1. januar 2021.

Du kan finde aftalen på dansk om det fremtidige forhold på EU-Kommissionens hjemmeside.

Hvis din virksomhed vil ansætte nye medarbejdere fra Storbritannien, skal du være opmærksom på, at de ikke længere er EU-borgere efter Brexit.

Som arbejdsgiver må du forvente en længere og lidt mere kompliceret proces, når medarbejderne søger om dansk skattepersonnummer og skattekort. Personer fra lande uden for EU skal først have ansøgt om og fået tildelt opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Du kan tidligst søge om skattekort og skattepersonnummer 30 dage før din første arbejdsdag.

Læs mere om regler og proces for ansøgning om dansk skattepersonnummer og skattekort.

Medarbejdere fra Storbritannien, der allerede er ansat i Danmark

Selvom Storbritannien er trådt ud af EU, har det ikke direkte skattemæssige konsekvenser for eventuelle nuværende britiske medarbejdere i din virksomhed, da de allerede har fået udstedt et skattekort. Det er dog fortsat din virksomheds ansvar at sikre, at medarbejderne har de fornødne tilladelser, uanset at de har et skattekort.

Hvis du har en medarbejder fra Storbritannien, skal du være opmærksom på, at medarbejderen på visse betingelser kan beholde sine rettigheder til social sikring i Storbritannien. I Danmark kan du kontakte Udbetaling Danmark, når det gælder afklaring af, hvor din medarbejder er socialt sikret baseret på EU-forordninger og aftaler mellem Danmark og andre lande. Der er regler om social sikring i den nye aftale mellem Storbritannien og EU.

Personer fra Storbritannien, der er fuldt skattepligtige og skattemæssigt hjemmehørende i Danmark kan få fradrag for deres obligatoriske udenlandske sociale bidrag, hvis de opfylder betingelserne for det.

Læs mere om ret til ophold på Udlændinge- og integrationsministeriets hjemmeside (uim.dk).

Læs mere om betydningen af Brexit på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside

Har du brug for mere information om udenlandsk arbejdskraft i Danmark på andre sprog end dansk, kan du med fordel læse Your guide to working in Denmark.

Har du spørgsmål om handel med Storbritannien efter Brexit, kan du ringe til Toldstyrelsen og Skattestyrelsen på følgende numre.


Har du spørgsmål om udenlandsk arbejdskraft?