Dato for offentliggørelse
15. oktober 2004
Overordnede emner
Skat
Resumé

Vejledningen indeholder en gennemgang af de regler og den praksis, der fra 1.oktober 2004 gælder for indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag.

 Vejledningen ajourføres 4 gange årligt ( pr. 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober ). Der er henvisninger til retsgrundlag og afgørelser, og vejledningen giver udtryk for Told-og Skattestyrelsens opfattelse af gældende praksis.
 
Vejledningen har til formål at være en hjælp i told- og skatteregionernes arbejde med vejledning og kontrol vedrørende indeholdelse, opkrævning mv. af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag hos arbejdsgivere m.fl.
 
Vejledningen henvender sig endvidere til større virksomheder, som er interesseret i yderligere og mere uddybet information end den, der findes i Told- og Skattestyrelsens basispjece om trækordningen, "Løn 2003", eller i "LønLeksikon 2003".
 

ISBN-nummer
978-87-7552-575-5
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag; 2004 - 4" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.