Beløb, der udbetales til lønmodtageren eller til hvervtageren (f. eks. bestyrelsesmedlemmet) for udlæg, som denne har afholdt for arbejdsgiveren/hvervgiveren, er ikke skattepligtig indkomst for lønmodtageren/hvervtageren. Dette gælder også i de tilfælde, hvor lønmodtageren/hvervtageren har en selvstændig indkomstmæssig interesse i repræsentationsudgifternes afholdelse.

Beløbet er således ikke omfattet af KSL § 43, stk. 1, og der skal derfor ikke indeholdes A-skat heraf. Der skal heller ikke indeholdes AM-bidrag af beløbet, jf. KSL § 49 A, stk. 1, modsætningsvis.

Hvis en lønmodtager/hvervtager har afholdt repræsentationsudgifter for arbejdsgiveren/hvervgiveren, som denne dækker efter regning (udlæg), skal udgifterne henføres til arbejdsgiverens/hvervgiverens repræsentationsudgifter, således at arbejdsgiveren/hvervgiveren har begrænset fradragsret for udgifterne.

"Udlæg efter regning" foreligger, hvor de af lønmodtageren/hvervtageren afholdte udgifter (udlæg) refunderes af arbejdsgiveren/hvervgiveren mod dokumentation i form af eksterne udgiftsbilag (regninger).

Om udlæg efter regning i relation til skattefrie rejse- og befordringsgodtgørelser, se nærmere i afsnit B.1.7.1.1 og i Den juridiske vejledning afsnit C.A.7.2.6.