Alle repræsentationstillæg og -tilskud er skattepligtige som personlig indkomst for modtageren. Beløbene betragtes som løntillæg, og der skal derfor indeholdes A-skat og AM-bidrag heraf, jf. KSL § 43, stk. 1 og KSL § 49 A, stk. 1.

Repræsentationstilskud skal afgrænses over for beløb, der blot modtages til dækning for udlæg for arbejdsgiveren/hvervgiveren, jf. afsnit B.1.7.2.

Om fradrag for repræsentationsudgifter, se Den juridiske Vejledning C.A.4.1.3.5.