HonorarerEfter DBO'erne vil det normalt gælde, at beskatningsretten til honorarer er tillagt personens hjemland, selv om virksomheden udføres i et andet land. Kun hvis der i det andet land disponeres over en egen lokalitet (fast sted), hvorfra virksomheden udøves, vil dette land have ret til at beskatte. Se LV D.D.2 om OECD's modelkonvention artikel 5 og 14 samt de enkelte DBO'er. Artikel 14 er udgået af modeloverenskomsten pr. 29. april 2000, se LV D.D.2. Honorarer for arbejde udført i udlandet er med virkning fra 1. juli 2004 bidragspligtige, jf. AMFL § 7, stk. 1, litra c.

BestyrelseshonorarEfter DBO'erne er beskatningsretten til bestyrelseshonorarer tillagt det land, hvor et selskab er hjemmehørende, idet bestyrelsesarbejdet formodes udført i det land, hvor selskabet er hjemmehørende. Se LV D.D.2 om OECD's modelkonvention artikel 16 samt de enkelte DBO'er. Bestyrelsesmedlemmer, der modtager honorarer fra udenlandske selskaber for bestyrelsesarbejde udført i udlandet, er med virkning fra 1. juli 2004 bidragspligtige, jf. AMFL § 7, stk. 1, litra c.