Dato f.off.SKM/ISBN-nr.OverskriftTypeEmne
06-06-23SKM2023.256.SRAM-bidrag af bestyrelsesvederlag udbetalt i kryptovalutaBindende svarPersonlig indkomst
06-06-23SKM2023.255.SRTysk alternativ investeringsfond ikke begrænset skattepligtig til Danmark af udbytter og renter. Overdragelse af kommanditanparter og efterfølgende konfusion ikke momsfri virksomhedsoverdragelseBindende svarMomspligt + Selskabsbeskatning
05-06-23SKM2023.254.SRMoms - konfusion ikke momsfri virksomhedsoverdragelseBindende svarMomspligt
05-06-23SKM2023.253.SKTSTPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62SKM-meddelelseKontrolbestemmelser
02-06-23SKM2023.252.SRBolig i Danmark - arbejde i Sverige - primær bopæl i X-landBindende svarPersonlig indkomst
02-06-23SKM2023.251.HRKildeskat - beneficial owner - gennemstrømningsselskaber - moder-datterselskabsdirektivet - dobbeltbeskatningsoverenskomster - selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c - administrativ praksis - kildeskattelovens § 69, stk. 1 - forrentningDomRenter og gebyrer + Indeholdelses- og registreringspligt + Selskabsbeskatning
01-06-23 TariferingsforordningerJuridisk vejledningTarifering
01-06-23SKM2023.250.BREkstraordinær genoptagelse – ikke underkendelse af praksis – ikke særlige omstændighederDomFradrag og afskrivninger + Udenlandsk indkomst + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
01-06-23SKM2023.249.BRFradragsret for betaling af disgorgementDomFradrag og afskrivninger