Dato f.off.SKM/ISBN-nr.OverskriftTypeEmne
06-07-22 Udkast til styresignal - EU-retlig tilpasning af foreningsbeskatningen - genoptagelseUdkast til styresignalSelskabsbeskatning
01-07-22SKM2022.349.SRSammenlægning af matrikler i forbindelse med salg af fast ejendomBindende svarMomsfritagelse og -godtgørelse
01-07-22SKM2022.350.SRMomsfritaget formidling af investeringsforeningerBindende svarMomsfritagelse og -godtgørelse
01-07-22SKM2022.351.SRMomsfritagelse af forvaltningsydelserBindende svarMomsfritagelse og -godtgørelse
01-07-22SKM2022.352.SRNordisk ejendomsinvesteringsfond eller dets holdingselskab var ikke begrænset skattepligtig til Danmark af udbytte fra et dansk datterselskabBindende svarSelskabsbeskatning
04-07-22SKM2022.353.BRStraf – prøvesag – løse pantetiketter – markedsført uden korrekt pantmærkning – salg og købDomStraf
04-07-22SKM2022.354.ØLRSkatteankestyrelsen skulle ikke realitetsbehandle en for sent indgivet klage over SKATDomMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
05-07-22SKM2022.355.SRHandel med bitcoins anset for spekulation. Afvisning af spørgsmål om den skattemæssige behandling af bitcoin modtaget som vederlagBindende svarPersonlig indkomst
05-07-22SKM2022.356.SREndelige underskud i svensk datterselskab, som blev likvideret, kunne medregnes ved opgørelsen af koncernens danske sambeskatningsindkomstBindende svarSelskabsbeskatning
06-07-22SKM2022.357.SRAnsættelse af dansk medarbejder medførte ikke fast driftsstedBindende svarSelskabsbeskatning
06-07-22SKM2022.358.BRRegistreringsafgift – hæftelse – viden/burde viden om ibrugtagning - § 20, stk. 1DomMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
06-07-22SKM2022.359.VLRUnderskud kunne ikke fratrækkes, da billedkunstnervirksomhed ikke blev anset for erhvervsmæssig i skattemæssig henseende.DomVirksomheder
06-07-22SKM2022.360.BRKontante indsætninger på bankkonti og ekstraordinær genoptagelseDomPersonlig indkomst
06-07-22SKM2022.361.VLRTilskudsbeskatning – værdiansættelse af en aktiepost i et børsnoteret selskab i forbindelse med overdragelse mellem interesseforbundne parter - ikke grundlag for at fravige børskursen pga. særlige omstændigheder – kursmanipulationDomAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder