Dato f.off.SKM/ISBN-nr.OverskriftTypeEmne
03-08-22SKM2022.383.BRAktindsigt – genoptagelse – særlige omstændigheder – inhabilitet – berettiget forventningDomNår man ønsker aktindsigt + Virksomheder
15-08-22SKM2022.388.BRAnvendelse af toldkurs – opgørelse af skattepligtig indkomstDomSelskabsbeskatning + Virksomheder
01-08-22 Den juridiske vejledning 2022-2Juridisk vejledningFedtafgift + Når man ønsker en sag genoptaget + Når man ønsker vejledning eller information + Når man ønsker aktindsigt + Når man er part i en sag + Når man vil klage + Processuelle bestemmelser + Rettigheder og pligter i forbindelse med kontrol og revision + Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentlige + Køb + Om kommunikation og information samt kampagner + Straf + Renter og gebyrer + Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger + Påbud, dagbøder og andre tvangsmidler + Kontrolbestemmelser + Udlæg + Tvangsauktion + Lønindeholdelse + International inddrivelse + Forældelse + Eftergivelse og gældssanering + Betalingsstandsning og konkurs + Afdragsordninger og henstand + Autoriseret Økonomisk Operatør (AEO) + Tarifering + Erhvervsmæssig import + Forsendelse og transitering + Privates ind- og udførsel samt rejseregler + Transfer pricing + Tonnageskat + Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Selskabsbeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Salg + Ekspropriation + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomsværdiskat + Ejendomsvurdering + Dødsboer (ejendomme) + Afskrivninger og fradrag + Glødelamper og elek. sikringer + Øl, vin og spiritus + Spil, lotteri, gevinster og væddemål + Tinglysningsafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Miljøafgifter + Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te + Energi og kuldioxid + Arv og gaver + Generelt om punktafgifter + Andet om lønsumsafgift + IT-løsninger for lønsumsafgift + Lønsumsafgiftspligt og registrering + Opgørelse, angivelse og betaling + Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgift + Lønsumsbegrebet + Regnskabsbestemmelser + Andet om moms + Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter + Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Momsgrundlag + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Motorkøretøjer + Byggeri + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Dødsboer (skat)
09-08-22SKM2022.384.ØLRForslagsstiller til syn- og skønsmandKendelseForeløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse
10-08-22SKM2022.385.BRFri bil - Opgørelse af beskatningsgrundlaget – ”nyvognsprisen”, jf. ligningslovens § 16, stk. 4DomPersonlig indkomst
02-08-22SKM2022.381.BRHævninger i selskab – mellemregningskonto – lån eller skattepligtig indkomstDomPersonlig indkomst
11-08-22SKM2022.389.SKTSTKapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen for 2022SKM-meddelelseKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
17-08-22SKM2022.394.ØLRLøn i opsigelsesperiode - fratrædelsesgodtgørelse - lempelse - ligningslovens § 33 A - dobbeltbeskatningsoverenskomstDomPersonlig indkomst + Udenlandsk indkomst
12-08-22SKM2022.386.BRMaskeret udbytte – aktionærlånDomVirksomheder + Personlig indkomst
16-08-22SKM2022.391.SRModerselskab var ikke begrænset skattepligtig af udbytteudlodning fra datterselskabBindende svarSelskabsbeskatning
03-08-22SKM2022.382.BROmgørelse – ligningslovens § 16 EDomVirksomheder + Personlig indkomst
16-08-22SKM2022.390.SROverliggende selskaber ikke begrænset skattepligtige af udbytter eller renterBindende svarSelskabsbeskatning
17-08-22SKM2022.393.SRSelvstændigt skattesubjekt - udenlandsk SICAVBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
01-08-22 Spil 2022-2Juridisk vejledningSpil, lotteri, gevinster og væddemål
12-08-22SKM2022.387.BRSpørgsmål om ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, og om hjemvisning af skønsmæssig ansættelseDomPersonlig indkomst
17-08-22 Udkast til styresignal – fastlæggelse af praksis – værdiansættelse af unoterede anparter og aktier iht. TSS-cirkulære 2000-9 hvor der sker korrektion af egen oparbejdet goodwill iht. TSS-cirkulære 2000-10Udkast til styresignalAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
16-08-22SKM2022.392.SKTSTVeteranbiler og luftfartøjer - Samlerobjekter i momslovens § 69, stk. 5, nr. 2 - genoptagelse - styresignalStyresignalBrugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter