Dato for offentliggørelse
10 Dec 2010 12:17
Serienummer
P nr. 09
Resumé
I pjecen her finder du en gennemgang af, hvordan SKAT foretager ejendomsvurderingen.
Hvad er nyt?
Afsnittene Fradrag i grundværdien for forbedringer og Ejendomsskat er opdateret med præcisering af reglerne om fradrag for forbedringer.
ISBN-nummer
978-87-7059-988-7