Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.B.2.6 Forsikringsvirksomhed LAL § 1, stk. 1.