Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.B.2.7 Finansielle aktiviteter LAL § 1, stk. 1.