Lønsumsafgiftspligten bortfaldt den 1. januar 2011 som følge af ophævelsen af momsfritagelsen samme dato, jf. lov nr. 520 af 12. juni 2009 og lov nr. 1361 af 8. december 2010.