Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.B.2.11 Selvstændige grupper af personer LAL § 1, stk. 1.