Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.B.2.9 Persontransport LAL § 1, stk. 1 og stk. 2, nr. 6.