Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.B.3.4  Delregistrering LAL § 3, stk. 4.