Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.B.3.1  Hvem skal registreres for lønsumsafgift? LAL § 2, stk. 1-3.