Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.B.4.1  Kort om opgørelse af lønsumsafgiften.