ISBN-nummer
978-87-93417-67-0
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Den juridiske vejledning 2016-2" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.