ISBN-nummer
978-87-7059-912-2
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Den juridiske vejledning (2010-2)" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.