ISBN-nummer
978-87-7121-339-3
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Den juridiske vejledning 2012-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.