Dato for offentliggørelse
23 Jan 2012 07:14
Gyldig til
15. juli 2012
ISBN-nummer
978-87-7121-339-3
Resumé

Skatteministeriets juridiske vejledninger er i øjeblikket ved at blive skrevet om til en mere læsevenlig og netbaseret udgave, der samler alle de juridiske vejledninger i én samlet vejledning, Den juridiske vejledning. Dette er 5. udgave af Den juridiske vejledning. I indholdsfortegnelsen kan du se de afsnit, der er skrevet om og indgår i Den juridiske vejledning.

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Den juridiske vejledning 2012-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.