ISBN-nummer
978-87-7121-749-0
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Den juridiske vejledning 2014-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.