Dato for offentliggørelse
05 Aug 2022 10:59
Serienummer
E nr. 41
Resumé

Denne vejledning indeholder de regler, der gælder for virksomheders køb og salg af varer (herunder transportmidler) inden for EU.

Hvad er nyt?

Opdateret udgave med rettede henvisninger og ny tekst.

Gyldig til
25. april 2023
ISBN-nummer
978-87-417-0784-6
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen