Dato for offentliggørelse
21 Jan 2011 12:00
Overordnede emner
Skat
Resumé

-

Hvad er nyt?
Afsnit Q og R er omskrevet og overflyttet til Den juridiske vejledning 2011-1 afsnit A.C.
ISBN-nummer
978-87-7121-026-2
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Processuelle regler på SKATs område 2011-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.