Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.6.1.2.4.3 Videregivelse af fortrolige oplysninger til andre forvaltningsmyndigheder