Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.9.8 Forældelsesreglerne før 1. januar 2008