Stiftelsesdato Periode Forfaldsdag Sidste rettidige betalingsdag

Korrekt dato

Korrekt dato

Datoen er udtryk for den betalingsdato, der fremgår af kontrolafgiften.

Datoen er udtryk for kontrolafgiftens udstedelse med tillæg af 30 dage.

Vi har vurderet, at den tidsmæssige betingelse for at anvende disse krav til modregning er indtrådt. Vi har undersøgt DSB’s praksis for oversendelse af kontrolafgifter til inddrivelse, og der foreligger ikke oplysninger om, at DSB oversender fordringerne til inddrivelse, før betalingsfristen er udløbet. Dette er også tilfældet ved eventuelle klagesager. Udskydelser af betalingsfristen i forbindelse med rykkerskrivelser, afdragsordninger eller tilladt henstand har ikke betydning for modregningstidspunktet. Det står i gældsinddrivelseslovens § 9, stk. 1