Rubrikken omfatter:

I denne rubrik skal du selv oplyse de indkomster, der ikke indgår i andre rubrikker.

Beløbet i rubrikken skal blandt andet omfatte:

 • Værdien af fri sommerbolig i udlandet (værdien af fri sommerbolig i Danmark er med i rubrik 17).

 • Mindre personalegoder med en værdi på under 1.100 kr. hver, hvis de har en samlet værdi på over 1.100 kr.

 • Ferierejser betalt af din arbejdsgiver (gælder også ferierejser, der kombineres med en forretningsrejse).

 • Personalegoder, som ikke står i rubrik 11, 12 eller 17, og som i overvejende grad er givet af hensyn til arbejdet, og som sammenlagt med andre lignende goder overstiger en skattefri bagatelgrænse på 5.700 kr.

 • Personalegoder, der ikke har en konkret sammenhæng med arbejdet (her er der ingen bagatelgrænse).

 • Værdien af nogle personalelån er skattepligtige. Vi får oplysninger om, at godet er ydet, men kender ikke værdien.

 • Legater.

 • Lejeindtægt, hvis du fremlejer din lejebolig.

 • Genvundne afskrivninger ved salg af bygninger på lejet grund eller ejendom med hjemfaldspligt og lignende.

 • Skattepligtige gevinster ved spil og væddemål

 • Fortjeneste ved salg af ædle metaller mv.

 • Skattepligtige offentlige tilskud.

 • Indtægt fra vedvarende energianlæg (fx solcelle og vindmøller).

 • Nettoindkomst fra ikke-erhvervsmæssig virksomhed, der ikke er arbejdsmarkedsbidragspligtig (hobbyvirksomhed).

 • Fortjeneste ved salg af aktiver, hvorpå der er foretaget skattemæssige afskrivninger.

Rubrikken omfatter ikke:

Visse personalegoder beskattes ikke, for eksempel relevant uddannelse, parkering, brobizz, frugtordninger og firmafester.

Du bør tjekke det fortrykte beløb

Det fortrykte beløb er overført fra din forskudsopgørelse 2015.

Du kan se din forskudsopgørelse ved at klikke på TastSelv-menuen øverst på siden og derefter vælge Forskudsopgørelse > 2015.

Du skal selv skrive beløbet i rubrikken

Du skal skrive det samlede beløb i rubrikken.

Mere information

Fri sommerbolig og lystbåd

Personalegoder

Legater og uddelinger fra fonde og foreninger

Du udlejer et værelse eller en bolig en del af året

Gevinster, præmier og dusører

Fortjeneste ved salg af ædelmetaller

Solceller, vindmøller og andre vedvarende energianlæg

Den skematiske metode for skat af vedvarende energianlæg

Offentlige tilskud

Genvundne afskrivninger i forbindelse med salg af ejendom med hjemfaldspligt og bygninger på lejet grund

Salg af aktiver, hvorpå der er foretaget skattemæssige afskrivninger