Din aktieindkomst består normalt af

  • udbytte fra fx danske eller udenlandske aktier
  • skattepligtige gevinster og tab ved salg af fx danske eller udenlandske aktier
  • skattepligtige gevinster og tab ved salg af investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, og i akkumulerende investeringsforeninger, der ikke er investeringsselskaber.
  • den del af udlodninger fra investeringsforeninger, der efter de nærmere beskrevne regler er aktieindkomst.

Du kan læse mere om beskatningen af aktier og investeringsforeningsbeviser i vejledningen Aktier og investeringsbeviser.

Læs mere om de enkelte rubrikker
Læs mere om de enkelte rubrikker på årsopgørelsen her: