Skat

År 2011

År 2012

Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct.
Sundhedsbidrag 8 pct. 7 pct.
Personfradrag (fyldt 18 år) 42.900 kr. 42.900 kr.
Personfradrag (under 18 år) 32.200 kr. 32.200 kr.
Bundskat 3,64 pct. 4,64 pct.
Topskat 15 pct. 15 pct.
Bundgrænse for topskat 389.900 kr 389.900 kr.
Skatteloft, personlig indkomst

51,5 pct.

51,5 pct.
Skatteloft, positiv nettpkapitalindkomst 47,5 pct. 45,5 pct.
Grænse for indregning af restskat      18.300 kr 18.300 kr.
Progressionsgrænse for aktieindkomst

48.300 kr.

48.300 kr.

Skattesats for aktieindkomst under progressionsgrænsen samt over den høje grænse

28/42 pct.

27/42 pct.

Bundgrænse for jubilæumsgratiale/fratrædelsesgodtgørelse 8.000 kr. 8.000 kr.
Maksimumgrænse for fradrag for kapitalpension

46.000 kr.

46.000 kr.

Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag

5.500 kr.

5.500 kr.

Maks. beskæftigelsesfradrag

13.600 kr.

14.100 kr.
     
Personalegoder

År 2011

År 2012

Bagatelgrænse for visse personalegoder

5.500 kr.

5.500 kr.

Værdi af fri bil
Fra 160.000 kr. (minimumsbeløb) - 300.000 kr.
Over 300.000 kr.


25 pct.
20 pct.


25 pct.
20 pct.

Værdi af fri telefon

Omfattet af multimedieskatten

2.500 kr.
Værdi af fri sommerbolig (ugerne 22 - 34)

0,50 pct. pr. uge

0,50 pct. pr. uge

Værdi af fri sommerbolig (andre uger)

0,25 pct. pr. uge

0,25 pct. pr. uge

Værdi af multimedier (fx telefon, pda, pc og bredbånd) 3.000 -
     
Kost og logi på rejse

År 2011

År 2012

Kostgodtgørelse for turistchauffører:    
- pr. døgn ved rejse i Danmark 75 kr. 75 kr.
- pr. døgn ved rejse i udlandet 150 kr. 150 kr.
Kostgodtgørelse for andre lønmodtagere pr. døgn 455 kr. 455 kr.
Logigodtgørelse pr. døgn 195 kr. 195 kr.
     
Ejendom

År 2011

År 2012

Progressionsgrænse for ejendomsværdiskat 3.040.000 kr. 3.040.000 kr.
Kommunal ejendomsværdiskat
(ejendomsværdi indtil 3.040.000 kr.)
1 pct. 1 pct.
Kommunal ejendomsværdiskat
(ejendomsværdi over 3.040.000 kr.)
3 pct. 3 pct.
Bundfradrag ved udlejning af sommerhus:
   
- Ved selvangivelse 10.000 kr. 10.000 kr.
- Ved udlejning gennem bureau 20.000 kr. 20.000 kr.
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige

174.600 kr.

174.600 kr.

Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar

268.600 kr.

268.600 kr.

     
Befordring

År 2011

År 2012

Indtægtsgrænse for ekstra befordringsfradrag

248.700 kr.

248.700 kr.

Befordringsfradrag hjem-arbejde    
- de første 24 km intet fradrag intet fradrag
- 25 - 100 km (120 km fra 2012) 200 øre/km 210 øre/km
- over 100 km (120 km fra 2012) 100 øre/km 105 øre/km
- over 100/120 km i visse udkantskommuner

200 øre/km

210 øre/km

     
Brug af Øresundsforbindelsen pr. passage:    
- med bil/motorcykel

50 kr.

50 kr.

- med kollektiv trafik

8 kr.

8 kr.

Brug af Storebæltsforbindelsen pr. passage:    
- med bil/motorcykel

90 kr.

90 kr.

- med kollektiv trafik

15 kr.

15 kr.

     
Erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse    
- kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år

367 øre/km

380 øre/km

- kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år 200 øre/km

210 øre/km

- kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert

49 øre/km

50 øre/km

     
Børn

År 2011

År 2012

Børnefamilieydelse pr. år/kvartal:    
- Babyydelse 0-2 årige

16.992 kr./4248 kr.

17.064 kr./4.266 kr.

- Småbørnsydelse 3-6 årige

13.452 kr./3.363 kr.

13.500 kr./3.375 kr.

- Børneydelse 7-14 årige

10.580 kr./2.645 kr.

10.632 kr./2.658 kr.

- Ungeydelse 15-17 årige pr. år/måned 10.580 kr./882 kr. 10.632 kr./886 kr.
Fradrag for børnebidrag:
Der er fradrag for beløb der overstiger (hhv. pr. år/måned)

1.644 kr.
/137 kr.

1.692 kr.
/141 kr.
     
Gaver

År 2011

År 2012

Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til nærtbeslægtede

58.700 kr.

58.700 kr.

Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til svigerbørn

20.500 kr.

20.500 kr.