Dato for offentliggørelse
11 Apr 2022 08:07
Serienummer
P nr. 12
Resumé

Vejledningen handler om de mest almindelige skifteregler, når dødsfaldet er sket den 1. juli 2011 og senere. Vejledningen viser også, hvornår der skal betales boafgift og dødsboskat mv., og henviser til de mest brugte blanketter.

Hvad er nyt?

Opdateret med takster for 2022.

ISBN-nummer
978-87-417-0773-0
Pdf-udgave
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen