Fuld skattepligt betyder, at al indkomst som hovedregel skal beskattes i Danmark. Du bliver fuldt skattepligtig til Danmark, hvis du enten opholder dig i Danmark mindst 6 måneder i sammenhæng eller har bopæl i Danmark.

Selvom du køber hus i Danmark, bliver du først fuldt skattepligtig, når du flytter hertil. Du kan dog opholde dig her i højst tre måneder i træk - eller 180 dage inden for 12 måneder - uden at blive fuldt skattepligtig. Det forudsætter, at dit ophold har et feriemæssigt præg og ikke hænger sammen med varetagelse af et indtægtsgivende erhverv.
 
Selvom du ikke har flyttet din bopæl til Danmark, bliver du fuldt skattepligtig, hvis du tager sammenhængende ophold her i over 6 måneder. Skattepligten indtræder også, selvom du inden for de 6 måneder har afbrudt opholdet for at tage kortvarigt ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende. Skattepligten indtræder fra begyndelsen af opholdet i Danmark.
 
Der gælder særlige regler for diplomater, ansatte ved EU og søfolk.