Dato for offentliggørelse
27 Feb 2012 12:26
Serienummer
P nr. 16
Resumé
Denne vejledning handler om de forskellige beskatningsmuligheder ved erhvervsmæssig virksomhed - især virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen.
Hvad er nyt?

Vejledningen er opdateret med nye satser og årstal gældende for indkomståret 2011

ISBN-nummer
978-87-7121-382-9