Hvis du er selvstændigt erhvervsdrivende, kan du vælge mellem tre regelsæt for skatteberegning. Du kan blive beskattet efter

  • De almindelige skatteregler for personer
  • Reglerne om virksomhedsordningen
  • Reglerne om kapitalafkastordningen.

Når indkomsten ved selvstændig erhvervsvirksomhed er gjort op, beregnes skatten efter ét af de tre regelsæt for skatteberegning.

Beslutningen om, hvilken ordning du vil bruge, træffer du selv for hvert indkomstår for sig. Du skal først tage stilling, når du indsender selvangivelsen. Men hvis du vil have mulighed for at vælge virksomhedsordningen, skal du allerede ved begyndelsen af indkomståret have din private økonomi og virksomhedens økonomi adskilt.

Reglerne er komplicerede, og det kan være vanskeligt at beregne de økonomiske konsekvenser af at bruge virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Det kan derfor være en god idé at tale med din revisor om det.

Reglerne om virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen findes i virksomhedsskatteloven, som supplerer de almindelige skatteregler med nogle særlige opgørelses- og beregningsregler.

I denne pjece kan du læse om reglerne i virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen.