Bruger du kapitalafkastordningen, kan det betyde en lettelse i skatten i forhold til skatten, som den beregnes efter personskatteloven. I kapitalafkastordningen beregner man et kapitalafkast som en procentdel af virksomhedens aktiver. Når skatten beregnes, trækker man på samme måde som i virksomhedsordningen, kapitalafkastet fra den personlige indkomst og lægger det til kapitalindkomsten. Det medfører ofte en skattebesparelse, som dog afhænger af de samlede indkomstforhold, samtidig med at du sparer AM-bidrag på 8 procent og SP, der dog er 0 procent i 2009.

I kapitalafkastordningen er der ikke så mange administrative krav som i virksomhedsordningen.