Den garanterende organisation skal fastsætte en gyldighedsperiode for TIR-carnetet ved at angive en dato på carnetets omslag, efter hvilken carnetet ikke kan indleveres ved et afgangstoldsted i forbindelse med start af en TIR-transport.  
 
Hvis carnetet er modtaget ved et afgangstoldsted på eller før den udløbsdato, der er angivet, er det gyldigt indtil TIR-transporten er afsluttet ved bestemmelsestoldstedet.