TL § 16, stk. 1Fly i trafik mellem det danske toldområde og lande uden for EU er undergivet SKATs tilsyn og kontrol. Fly, der transporterer varer, for hvilke der ikke er betalt told eller afgifter, er også undergivet SKATs kontrol. SKAT har ret til overalt i flyet og uden retskendelse at foretage de undersøgelser, der er nødvendige for at udføre kontrollen.

TL § 17, stk. 1Luftfartsselskabet eller flyets fører skal give og dokumentere samtlige oplysninger til brug for SKATs kontrol, herunder oplysninger om flyet, besætning, passagerer og disses registrerede bagage samt ladning. Flyets fører er desuden forpligtet til at påvise og åbne eller afdække alle adgange til last, rum og gemmer. SKAT kan uden retskendelse forlange påvisning, åbning eller afdækning af disse adgange.

TL § 17, stk. 1, BKG § 69Flyets fører, eller flyselskabet, har pligt til at påvise og åbne eller afdække alle adgange til lasten, rum og gemmer, samt pligt til at give nødvendige oplysninger om fly og ladning mv. og til som dokumentation at fremlægge flyets rejsejournal, ladningsdokumenter mv.

SKAT har ret til overalt i flyet at foretage den for kontrollens udøvelse nødvendige fysiske undersøgelse, og kan nægte adgang til flyet indtil undersøgelsen er afsluttet.

I forbindelse med kontrollen frigives varer til besætningsmedlemmerne efter reglerne for rejsegods. 

BKG § 85 Fra fly må ikke nedkastes uberigtigede varer.

Dette gælder dog ikke, hvis nedkastningen sker af sikkerhedsmæssige grunde.

I øvrigt hæfter ejeren af flyet, eller den som har rådighed over det, for told og afgifter af nedkastede varer, der ikke senere kan findes, og som anses for fortsat at være anvendelige.

BKG § 67Føreren eller ejeren af flyet hæfter for told og afgifter af varer, både ladning og proviant, som lastes, opbevares, fraføres eller forbruges i strid med reglerne.