Dato for offentliggørelse
27 Aug 2010 12:09
Serienummer
S nr. 15
Resumé

Vejledning til indberetning (gældende fra indkomståret 2010) af bidrag til pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit 1. Vejledningen omhandler både bidrag til privattegnede ordninger og bidrag til arbejdsgiveradministrerede ordninger. Reglerne fremgår af bekendtgørelse 2009-12-09 nr. 1198 om indberetningspligter m.v. kapitel 9 - 11.

Hvad er nyt?

Med skattereformen er der for 2010 bl.a. indført et loft over indbetalinger til rateordninger og ophørende livrente på 100.000 kr. Reformen indeholder en række overgangsregler. Nogen har virkning for aftaler, der er indgået i 2009, og andre har virkning i en periode fremover. Ændringerne betyder, at der i visse tilfælde skal anvendes nye skatte, rette- og fradragskoder. Der indføres nye rettekoder for tilbagebetaling og overførsel. Der er kommet et nyt indberetningsmedie. FTPS Gateway. Gatewayen kan anvendes til indberetninger og ændringer.  

ISBN-nummer
978-87-7059-920-7