Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.4.2.2 om afgrænsningen af ordninger, der er omfattet af statsskatteloven, PBL § 53 A eller PBL § 53 B

C.A.10.4.3.2 om certifikattabsforsikring

C.A.10.4.3.6 om forbrugslånsforsikring

C.A.10.4.3.8 om frivillig dagpengesikring for selvstændigt erhvervsdrivende (lovbestemt)

C.A.10.4.3.17 om syge- og ulykkesforsikring, der ikke er omfattet af pensionsbeskatningsloven