Dato for offentliggørelse
10 Jan 2012 15:26
Serienummer
E nr. 101
Resumé

I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter, told mv. Vejledningen er ikke en udtømmende beskrivelse af skatte-, moms-, afgifts- og toldreglerne, men er først og fremmest beregnet til at give dig et overblik.

Hvad er nyt?

I afsnittet Lønsumsafgiftens størrelse er en sats ændret

Gyldig til
8. november 2012
ISBN-nummer
978-87-7121-335-5
Pdf-udgave
E101_9_3.pdf